สายลมพัดพา

posted on 25 Dec 2015 18:33 by nrintip

 

 

 

 

กลับมาเยี่ยมเยือน

 

ที่ที่เคยพัก ตั้งหลัก

 

   สายลมพัดพา

 

คิดถึง ...สบายดีกันอยู่ใหม

 

 

******