b. ดนตรีคีตรา

posted on 28 Apr 2010 23:20 by nrintip

 

ฝากไว้ก่อนนะค่ะ ง่วง เอาไว้กล่อมตัวเองหลับ พรุ่งนี้มาเขียนกวี (ไม่ได้เรื่องสักหน่อย)

ราตรีนี้หลับฝันดี